Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai negeri sipil terhadap negara.

Persyaratan

A.  Kenaikan pangkat Pilihan Jabatan Struktural (Gol. III) :

 1. Foto Copy Sah SK CPNS
 2. Foto Copy sah SK PNS
 3. Foto Copy Sah Kartu pegawai (Karpeg)
 4. Foto Copy Sah SK Pangkat Akhir
 5. Foto Copy Sah SK Jabatan dan Surat pernyataan Pelantikan (Sebelum dan sesudah)
 6. Foto Copy Sah Ijazah Akhir dan Transkrip Nilai
 7. Foto Copy Sah SK Peninjauan Masa kerja (apabila ada)
 8. Foto Copy Sah SK Mutasi pindah antar daerah
 9. Foto Copy Sah Sasaran Kinerja pegawai (SKP) 2 tahun terakhir
 10. Foto Copy Sah Instruksi (Apabila ada)

Berkas masing masing dibuat 2 (dua) rangkap

 

B.  Kenaikan pangkat Pilihan Jabatan Struktural (Gol. IV) :

 1. Foto Copy Sah SK CPNS
 2. Foto Copy sah SK PNS
 3. Foto Copy Sah Kartu pegawai (Karpeg)
 4. Foto Copy Sah SK Pangkat Akhir
 5. Foto Copy Sah SK Jabatan dan Surat pernyataan Pelantikan (Sebelum dan sesudah)
 6. Foto Copy Sah Ijazah Akhir dan Transkrip Nilai
 7. Foto Copy Sah SK Peninjauan Masa kerja (apabila ada)
 8. Foto Copy Sah SK Mutasi pindah antar daerah
 9. Foto Copy Sah Sertifikat Diklat PIM  / Sertifikat Ujiaan Dinas
 10. Foto Copy Sah Sasaran Kinerja pegawai (SKP) 2 tahun terakhir
 11. Foto Copy Sah Instruksi (Apabila ada)
 12. Daftar Riwayat Hidup Asli

Berkas masing masing dibuat 2 (dua) rangkap

 

C.  Kenaikan pangkat Pilihan Jabatan Fungsional Guru

 1. Penetapan Angka Kredit (PAK) Asli
 2. Foto Copy Sah Berita acara penetapan angka kredit oleh tim penilai
 3. Foto Copy Sah SK CPNS
 4. Foto Copy sah SK PNS
 5. Foto Copy Sah Kartu pegawai (Karpeg)
 6. Foto Copy Sah SK Pangkat Akhir
 7. Foto Copy Sah SK Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional guru
 8. Foto Copy Sah SK penyesuaian dalam jabatan fungsional guru
 9. Foto Copy Sah SK Kenaikan dalam jabatan fungsional guru
 10. Foto Copy Sah Sertifikat Diklat Fungsional dan atau sertifikat pendidik
 11. Foto Copy Sah Ijazah Akhir dan Transkrip Nilai
 12. Foto Copy Sah SK Peninjauan Masa kerja (apabila ada)
 13. Foto Copy Sah SK Mutasi pindah antar daerah (apabila ada)
 14. Foto Copy Sah Instruksi (Apabila ada)
 15. Foto Copy Sah Sasaran Kinerja pegawai (SKP) 2 tahun terakhir

Berkas masing masing dibuat 2 (dua) rangkap, dan untuk gol IV guru berkas masing-masing dibuat 3 (tiga) rangkap

 

D.  KENAIKAN PANGKAT PILIHAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN                                

 1. Penetapan Angka Kredit (PAK) Asli                                                                                   
 2. Fc. Sah Berita Acara Penetapan Angka Kredit oleh Tim Penilai
 3. Fc. Sah SK CPNS                                                                                                                 
 4. Fc. Sah SK PNS                                                                                                                              
 5. Fc. Sah Karpeg                                                                                                                              
 6. Fc. Sah SK Pangkat Akhir                                                                                                                 
 7. Fc. Sah SK Pangangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Kesehatan                
 8. Fc. Sah SK Kenaikan dalam jabatan Fungsional Kesehatan (untuk kenaikan jabatan fungsional)
 9. Sertifikat Diklat Fungsional dan atau sertifikat STR                                                     
 10. Fc. Sah Ijazah Akhir dan Transkip Nilai                                                                                   
 11. Fc. Sah Instruksi (Apabila Ada)                                                                                   
 12. Fc. Sah SK Peninjauan Masa Kerja (Apabila Ada)                                                     
 13. Fc. Sah SK mutasi pindah antar daerah                                                                                   
 14. Fc. Sah SKP 2 tahun terakhir                                                                                   

(Berkas masing-masing dibuat 2 (dua) rangkap, dan untuk Gol. IV kesehatan berkas masing-masing dibuat 3 (tiga) rangkap)

 

E.  KP PILIHAN JAB. FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN & KEHUTANAN

 1. Penetapan Angka Kredit (PAK) Asli                                                                                   
 2. Fc. Sah Berita Acara Penetapan Angka Kredit oleh Tim Penilai
 3. Fc. Sah SK CPNS                                                                                                                 
 4. Fc. Sah SK PNS                                                                                                                              
 5. Fc. Sah Karpeg                                                                                                                              
 6. Fc. Sah SK Pangkat Akhir                                                                                                                 
 7. Fc. Sah Ijazah Akhir dan Transkip Nilai                                                                                                  
 8. Fc. Sah SK Pangangkatan Pertama dalam Jab. Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
 9. Sertifikat Diklat Fungsional                                                                                                                 
 10. Fc. Sah SK Peninjauan Masa Kerja (Apabila Ada)                                                     
 11. Fc. Sah SK mutasi pindah antar daerah                                                                                   
 12. Fc. Sah Instruksi (Apabila Ada)                                                                                   
 13. Fc. Sah SKP 2 tahun terakhir                                                                                   

(Berkas masing-masing dibuat 2 (dua) rangkap, dan untuk Gol. IV penyuluh berkas masing-masing dibuat 3 (tiga) rangkap)

 

FKENAIKAN PANGKAT PILIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA

 1. Penetapan Angka Kredit (PAK) Asli                                                                                   
 2. Fc. Sah Berita Acara Penetapan Angka Kredit oleh Tim Penilai
 3. Fc. Sah SK CPNS                                                                                                                 
 4. Fc. Sah SK PNS
 5. Fc. Sah Karpeg                                                                                                                              
 6. Fc. Sah SK Pangkat Akhir                                                                                                                 
 7. Fc. Sah Ijazah Akhir dan Transkip Nilai                                                                                                  
 8. Fc. Sah SK Pangangkatan Pertama dalam Jab. Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
 9. Sertifikat Diklat Fungsional                                                                                                                 
 10. Fc. Sah SK Peninjauan Masa Kerja (Apabila Ada)                                                     
 11. Fc. Sah SK mutasi pindah antar daerah                                                                                   
 12. Fc. Sah Instruksi (Apabila Ada)                                                                                   
 13. Fc. Sah SKP 2 tahun terakhir                                                                                   

(Berkas masing-masing dibuat 2 (dua) rangkap; dan untuk Gol. IV penyuluh berkas masing-masing dibuat 3 (tiga) rangkap)

 

G.  KENAIKAN PANGKAT REGULER                                                                                   

 1. Fc. Sah Instruksi (Apabila Ada)                                                                                   
 2. Fc. Sah SK Peninjauan Masa Kerja (Apabila Ada)                                                     
 3. Fc. Sah SK mutasi pindah antar daerah                                                                                   
 4. Fc. Sah Ujian Dinas (untuk golongan II/d ke III/a)                                                     
 5. Fc.Sah SKP 2 tahun terakhir                                                                                                                 

(Berkas masing-masing dibuat 2 (dua) rangkap)                                                                                            

 

H.  KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH                                                     

 1. Fc. Sah SK CPNS                                                                                                                 
 2. Fc. Sah SK PNS                                                                                                                              
 3. Fc. Sah Karpeg                                                                                                                              
 4. Fc. Sah SK Pangkat Akhir                                                                                                                 
 5. Fc. Sah Surat Ijin Belajar atau Tugas Belajar                                                     
 6. Fc. Sah Ijazah Akhir dan Transkrip Nilai                                                     
 7. Print Out Forlap Dikti                                                                                                                 
 8. Fc. Sah Surat Keterangan Rincian Tugas (bagi staf pelaksana)                                
 9. Fc. Sah Sertifikat Ujian Dinas (bagi staf pelaksana)                                          
 10. Fc. Sah SK Pangangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional (guru, kesehatan, penyuluh )
 11. Fc. Sah SK Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional (khusus guru)                                
 12. Fc. Sah SK Kenaikan dalam Jabatan Fungsional (khusus guru) – Lg. BKDD                
 13. Sertifikat Diklat Fungsional (untuk guru, kesehatan dan penyuluh)                                
 14. Fc. Sah Instruksi (Apabila Ada)                                                                                   
 15. Fc. Sah SK Peninjauan Masa Kerja (Apabila Ada)                                                     
 16. Fc. Sah SK mutasi pindah antar daerah                                                                                   
 17. Fc.Sah SKP 2 tahun terakhir                                                                                                                 

(Berkas masing-masing dibuat 2 (dua) rangkap)